Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aktualnościo FundacjiCele FundacjiSprawozdaniaKontakt
Fundator
JM Rektor AR w Krakowie Prof. dr hab. Janusz Żmija — ur. w 1949 r. w Rudnie k/Gliwic. Studia w zakresie Ekonomiki Rolnictwa ukończył na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie w 1973 r. W roku 1981 na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora w zakresie nauk rolniczych, w 1992 r. stopień naukowy doktor habilitowanego ekonomii w Uniwersytecie w Rostock (Niemcy), a w roku 2002 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1994 r. został powołany na stanowisko kierownika Zakładu, a następnie Katedry Agrobiznesu na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studentów, a od 2002 r. do 2005 r. był dziekanem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Wybrany na rektora AR w Krakowie na kadencję 2005-2008. Naukowo zajmuje się ekonomiką i organizacją produkcji rolniczej, agrobiznesem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, 14 książek i skryptów, promotorem kilkudziesięciu projektów badawczych ważnych dla gospodarki narodowej. Od roku 2000 jest członkiem Komitetu Sterującego przy marszałku województwa małopolskiego i współtworzył strategię rozwoju Małopolski. W nowej kadencji Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, na lata 2005-2008 został wybrany na wiceprzewodniczącego.

 

Zarząd Fundacji

PREZES ZARZĄDU
Prof. dr hab. Janusz Żmija

WICEPREZES ZARZĄDU
Prof. dr hab. Wiesław Musiał

SKARBNIK ZARZĄDU
Prof. dr hab. Karol Noga

   

Rada Fundacji

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI
Prof. dr hab. Włodzimierz Sady

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDACJI
dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR

SEKRETARZ RADY FUNDACJI
Prof. dr hab. Florian Gambuś

CZŁONKOWIE RADY FUNDACJI
Prof. dr hab. Stanisław Orzeł
Prof. dr hab. Teofil Łabza

Statut Fundacji[pobierz]

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies